Bảng giá

Demo CSS Table Price Hosting Plan
GÓI 20 ACOUNT Gói 50 account Gói 120 account Gói 200 account Gói 400 account Gói 700 account
VNĐ200.000 /tháng

 • Phí khởi tạo: 200.000 VNĐ
 • Số lượng: 20 email account
 • 15 GB
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
VNĐ400.000 /tháng

 • Phí khởi tạo: 200.000 VNĐ
 • Số lượng: 50 email account
 • 15 GB
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
VNĐ960.000 /tháng

 • Phí khởi tạo: 200.000 VNĐ
 • Số lượng: 120 email account
 • 15 GB
 • Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
VNĐ1400.000 /tháng

 • Phí khởi tạo: 500.000 VNĐ

 • Số lượng: 200 email account
 • 15 GB
 • Giá trên chưa bao gồm thuế
  VAT
VNĐ2400.000 /tháng

 • Phí khởi tạo: 500.000 VNĐ

 • Số lượng: 400 email account
 • 15 GB
 • Giá trên chưa bao gồm thuế
  VAT
VNĐ3500.000 /tháng

 • Phí khởi tạo: 500.000 VNĐ

 • Số lượng: 700 email account
 • 15 GB
 • Giá trên chưa bao gồm thuế
  VAT

Gói hỗ trợ 24/7 và tăng cường bảo mật: 2.000.000 VND / tháng
Kỳ hạn thanh toán tối thiểu là 12 tháng